UPOZORNĚNÍ

S odvoláním na dobré mravy a respektování práv autorských důrazně žádám ty majitele salonů, kteří bez mého svolení použili na své stránky kopie fotografií z tohoto webu a  kopie textů nebo částí textů,
aby je ze svých webových stránek neprodleně odstarnili a dále zdejší fotografie ani texty nekopírovali či nepřepisovali do jiných statí ! ! 

Obsah každých webových stránek (design, fotogarfie i text) je chráneň Zákonem na ochranu autorských práv a je výlučným duchovním vlastnictvím jejich autora.

Obsah tohoto webu je původní, najdete li jej ( nebo jeho přepsanou upravenou podobu ) na jiných stránkách, jedná se o kopii.
 
Za upozornění na "vypůjčené" fotografie a texty z těchto stránek ( na e mail
salon@marcato.cz ) předem děkuji.a